previous sub-section
next sub-section

S

SENECA

Ben.

5.4.3 179

Dial.

6.4 257

9.9.4 206

Ep.

5.1-2 200

64.9-10 11 , 205

SIDONIUS APOLLINARIS

Epist.

9.9.14 93 , 97 , 362 n11

SOPHOCLES

OT

455 18

STRABO

10.1.37 162

SUETONIUS

Vesp.

15 259


previous sub-section
next sub-section