previous chapter
next section


393

Appendix

Supporting Evidence for Analysis of Text I (examples only)

1.829 Kad je Pero (2.1679), knjigu nacinijo (2.1527), Kad je Pero knjigu preucijo (1.1064)

1.830 A pod kulu (2.683), A pod knjigu knjigonošu nadje (1.1040)

1.831 Kudgodj ide (4.329), knjiga šarovita (1.98), Kudgodj ide knjiga šarovita (1.957)

1.832 Kudgodj ide (see 1.831 refs.), do Ribnika sidje (6.884), Kudgodj ide, do Ribnika sidje (2.1442)

1.833 A na ruke (3.330), banova gospoja (1.950)

1.834 Knjigu gleda (1.960), Knjigu gleda, pa se na nju smije (1.055)

1.835 rece lakrdiju (1.686), A ovaku rece lakrdiju (2.1881)

1.836 Ej! Alija (1.764), moj na mjestu sine (6.2064), Ej! Alija, moj na mjestu sine (1.689)

1.837 Kad se boji (1.838), beg Mustajbeg licki (3.225), Pa se boji beg Mustajbeg licki (1.722)

1.838 Kad se boji (1.837), knjigu na krajinu (4.83)

1.839 Ako Bog da (2.1626)

1.840 Ja cu[*] tebe (6.1831), sine, darovati (6.1985), Ja cu[*] tebe, sine, darovati (1.197)

1.841 Nek halali (6.1676), Nek govori i kako mu drago (1.1100)

1.842 Da vidimo (4.141), Da vidimo šta je bilo 'vamo (2.1266)

1.843 Kad je zarko (2.1775), jutro osvanulo (1.1157), Kad je peto jutro osvanulo (1.1211)

1.844 Tad Alija (6.605), sigura mrkalja (6.2073)

1.845 Tad se krenu (2.1712), do Karlova bila (1.1037)

1.846 Pero generale (6.2061)

1.847 I do njega (2.1991), Djulic[*] bajraktara (6.1498)

1.848 A hadzibeg (1.277), Ograscic[*] Alije (6.316)

1.849 Kad rekoše (2.160), pa se rastadoše (4.445), Kad rekoše da se pozdraviše (1.146)

1.850 Ode Ale (1.147), u kršnu Kotaru (6.2143), Ode Ale do kršli Kotara (6.745)


394

1.851 Ode Pero (2.1441), do Kara Bogdana (2. 1683), Ode Pero do Kara Bogdana (2.1435)

1.852 Ode Djulic[*] (2.1589), Liki i Ribniku (6.933), Ode Huso Liki i Ribniku (1.1076)

1.853 A Alija (4.623), u tamnicu sidje (1.117)

Supporting Evidence for Analysis of Text II (examples only)

4.10 Pocmilijo (1.12), Bojicic[*] Alija (4.15)

4.11 U Kotaru (4.440), U Kanidzi bijelome gradu (3.705)

4.12 od Kotara bana (4.58), U komšije od Kotara bana (4.97)

4.13 Oko bega (3.195), trides' kapetana (6.1876)

4.14 u tamnici cmile (1.28)

4.15 A najprije (3.53), Bojicic[*] Alija (4.10), A najprije Bojicic[*] Alija

4.16 Turcin cmili (2.6, with metathesis), za nedjelju dana (1.1261), Suzanj cmili za nedjelju dana (1.20)

4.17 rezil ucinijo (6.1345)

4.18 Ucinijo (6.1170)

4.19 Kad je zarko (2.1775), jutro osvanulo (1.1157), Kad deveto jutro osvanulo (1.1268)

4.20 banici gospodji (1.898)

4.21 Ona banu (6.12), na svoga cardaka (4.75)

4.22 Tad banica (6.2152), majci govorila (2.369), A banica 'vako govorila (6.106)

4.23 O Boga ti (6.1015), gospodare bane (4.51)

4.24 Daj ti meni (1.1223), tebe majka trazi (2.381)

4.25 Ne dade mi (1.918), pa onda spavati (3.517)

4.26 Skoci Djulic[*] (3.413), pa iz grla vice (6.1463), Skoci Mujo i za glasa vice (4.333)

4.27 Cekaj mene (3.852), moja gospojice (2.16)

4.28 Ja cu[*] puscat'[*] (4.579), Turke iz zindane (4.589)

4.29 Jami bane (3.982)

4.30 Jedna glava (4.181), a cetiri zlata (4.382)

4.31 Pa on dodje (1.426), iz tvoga zindana (2.139)

4.32 U zindanu (6.1721), vrata otvorijo (6.916)

4.33 Pa zagazi (6.1162)

4.34 A dok poce (4.282), u dno polja ravna (2.1139)

4.35 A sve zrno (6.1026), na tamnicu sadje (6.118)


395

previous chapter
next section